Długość
12. Funkcja liniowa_1
Uczeń

Wykonany
Poprawnie
Niewłaściwie
Zegar
testy matematyczne