Długość
Kąty w trójkącie
Uczeń

Wykonany
Poprawnie
Niewłaściwie
Zegar
testy matematyczne