Długość
Połącz liczby rzymskie z arabskimi
Uczeń

Wykonany
Poprawnie
Niewłaściwie
Zegar
testy matematyczne