Dolžina
Učitelj:Kralj
Razred:Računalniško opismenjevanje
DIP46MZV
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura