Dolžina
Učitelj:Kralj
Razred:2.b (OŠ Bistrica)
FRCUZ98I
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura