Dolžina
Učitelj:Kralj
Razred:Računalniško opismenjevanje
J99WCDMA
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura