Dolžina
Učitelj:Kralj
Razred:2.b (20/21)
O7S3ZFOC
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura