Dolžina
Učitelj:Kralj
Razred:2.b (20/21)
WICD1QDE
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura