Dolžina
Seštevanje in odštevanje do 20 - brez prehoda
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje