Dolžina
Seštevanje, odštevanje do 100 z neznanko
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje