Dolžina
Računanje do 1000 brez prehoda
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje