Dolžina
Ploščina pravokotnega trikotnika
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje