Dolžina
Neznani člen, sešt. do 20, brez prehoda
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje