Dolžina
PONOVIMO števila do 1000
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje