Dolžina
Seštevanje in odštevanje z razdruževanjem
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje