Dolžina
7.r - Razširjanje ulomkov na skupni imenovalec (avtor V. Švab)
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje