Dolžina
Števila do 10000
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje