Dolžina
Glagol - oseba, število in čas
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje