Dolžina
Izpostavi skupni faktor
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje