Dolžina
Seštevanje in odštevanje do 10 000
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje