Dolžina
Sopomenke -1
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje