Dolžina
Seštevanje do 20 sprehodom
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje