Dolžina
Neznani člen, sešt. do 20 s prehodom
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje