Dolžina
Računamo do 20 brez prehoda
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje