Dolžina
Spregaj glagol leben v sedanjiku
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje