Dolžina
ZAOKROŽIMO NA STOTICE
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje