Dolžina
Pisno deljenje preverjanje 4. razred
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje