Dolžina
Streha nad glavo in tla pod nogami - NIT, 4.r.
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje