Dolžina
decimalne številke in desetiški ulomki
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje