Dolžina
Kvadriranje in korenjenje racionalnih števil 8.r
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje