Dolžina
Izračunaj ploščino trikotnikov in šitirkotnikov
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje