Dolžina
Čas (Minute)
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje