Dolžina
Kvadratni koren - pravila
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje