Dolžina
Deljenje (količniki, vezani na poštevanko)
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje