Dolžina
Spregaj glagol können v sedanjiku
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje