Dolžina
Ustrezna oblika glagola
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje