Dolžina
Potence
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje