Dolžina
Dolžinske enote 1 (pretvarjanje)
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje