Dolžina
Seštevanje do 10
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje