Dolžina
Težke beseda-zadnja črka
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje