Dolžina
Vzdolžno valovanje
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje