Dolžina
Frekvenca in valovna dolžina
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje