Dolžina
Seštevanje in odštevanje decimalnih števil 6.r
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje