Dolžina
Nepravilni glagoli (2. oblika)
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje