Dolžina
Kolikokrat več/manj
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje