Dolžina
Razmerje količin in sorazmerje - težje naloge
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje