Dolžina
Spregaj glagol sprechen v sedanjiku
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje