Dolžina
ODŠTEVANJE DESETIC
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje