Dolžina
POVEDI (sestavi jih iz besed)
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje