Dolžina
Deljenje decimalnih števil - težja
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje